(0292). 383.8852 - 383.8553  | 

Máy quét đa chiều chất lượng cao
Máy quét đa chiều chất lượng cao
Cập nhật 2019-11-13 17:01:10

Máy xuất film khổ lớn linh hoạt:

              - (30 x 120 cm)

              - (50 x 120 cm)

              - (82 x 120 cm)

 
Số 500 - Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: (0292). 383.8852 - 383.8553