(0292). 383.8852 - 383.8553  | 

Lưu ý: (*) là bắt buộc nhập

GMAP: CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ
GMAP: CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ (CS2)

Số 500 - Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: (0292). 383.8852 - 383.8553

Kinh doanh: 0909.68.55.11