(0292). 383.8852 - 383.8553  | 

HÓA ĐƠN - CHỨNG TỪ

Công ty có hệ thống thiết bị chuyên in các loại biểu mẫu chứng từ thu chi, các loại phí và lệ phí của ngành thuế, tài chính. Các loại hóa đơn liên tục, hóa đơn tự in của các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố Cần Thơ.  


Số 500 - Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: (0292). 383.8852 - 383.8553