(0292). 383.8852 - 383.8553  | 

Thông báo tuyển dụng nhân sự Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ
Thông báo tuyển dụng nhân sự Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ
Cập nhật 2023-03-07 08:54:39
Số 500 - Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: (0292). 383.8852 - 383.8553

Kinh doanh: 0909.68.55.11