(0292). 383.8852 - 383.8553  | 

TẬP SAN - TẠP CHÍ

Cung cấp các loại tập san – tạp chí ngành văn hóa, văn nghệ, các loại lịch tờ, lịch lốc hàng năm, các loại tờ rơi phục vụ cho tuyên truyền, quảng cáo, các loại brochue, catalogue giới thiệu doanh nghiệp, các loại bao thư, biểu mẫu phục vụ cho các hoạt động của các cơ quan hành chính và doanh nghiệp.

 

     


Số 500 - Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: (0292). 383.8852 - 383.8553

Kinh doanh: 0909.68.55.11