(0292). 383.8852 - 383.8553  | 

SÁCH GIÁO KHOA

Với hệ thống thiết bị in sách hoàn chỉnh, công ty có khả năng in các loại sách giáo dục, sách nghiên cứu lý luận chính trị, sách pháp luật, ngoài ra còn in các loại sách phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và tham khảo ở các trường đại học, các loại sách tiếng dân tộc khơmer và các loại sách cao cấp khác.

 

  


Số 500 - Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: (0292). 383.8852 - 383.8553

Kinh doanh: 0909.68.55.11