(0292). 383.8852 - 383.8553  | 

MÁY IN OFFSET

Số 500 - Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: (0292). 383.8852 - 383.8553