(0292). 383.8852 - 383.8553  | 

Máy vào bìa sách phay gáy sách tự động
Máy vào bìa sách phay gáy sách tự động
Cập nhật 2019-11-13 17:14:49

Tăng công suất lên nhiều lần so với lao động thủ công.

 

 
Số 500 - Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: (0292). 383.8852 - 383.8553