(0292). 383.8852 - 383.8553  | 

Hệ thống In hóa đơn tài chính
Hệ thống In hóa đơn tài chính
Cập nhật 2019-11-13 17:07:03

Hệ thống In hóa đơn tài chánh, chứng từ các loại phục vụ các doanh nghiệp, cơ quan ban ngành ở TP. Cần Thơ và các tỉnh ở ĐBSCL.

 
Số 500 - Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: (0292). 383.8852 - 383.8553