(0292). 383.8852 - 383.8553  | 

Công bố thông tin về việc chào bán cạnh tranh tại Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ
Công bố thông tin về việc chào bán cạnh tranh tại Công ty Cổ phần In Tổng ...
Cập nhật 2020-03-12 03:25:34
     

 

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CẠNH TRANH CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-ĐTKDV ngày 10/03/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh xin thông báo như sau:

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP CẦN THƠ

  • Địa chỉ: Số 500, đường 30/4, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • Điện thoại: (0292) 383 8553            Fax: (0292) 382 5112

Ngành nghề kinh doanh: In ấn; Dịch vụ liên quan đến in; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; …

Vốn điều lệ công ty (VĐL): 105.715.170.000 đồng

Vốn của SCIC: 102.891.170.000 đồng (97,33% VĐL)

Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP In tổng hợp Cần Thơ.

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Cổ phần chào bán cạnh tranh:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

- Giá khởi điểm 01 cổ phần: 20.500 đồng/cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Phương thức chào bán: Chào bán cạnh tranh cả lô

- Tổng số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 10.289.117 cổ phần

- Tỷ lệ đặt cọc: 10% giá khởi điểm

Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/03/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 27/03/2020.

Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Nộp trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo qua bưu điện đến trước 14 giờ 00 phút ngày 03/04/2020.

Tổ chức chào bán cạnh tranh:

  • Thời gian: Bắt đầu từ 15 giờ 00 phút ngày 03/04/2020.
  • Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Bắt đầu từ 08h00 phút ngày 04/04/2020 đến ngày 10/04/2020.

Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 08h00 ngày 06/04/2020 đến 16h00 ngày 08/04/2020.

 

Về tài liệu đính kèm, xin dẫn đầy đủ đường link sau:

https://drive.google.com/open?id=1CooOw9i6qau-Jnxzb7zyPcX9WiqlL_f9
Số 500 - Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: (0292). 383.8852 - 383.8553