Thứ hai, 30/3/2015

Công nghệ nổi bật

Logo liên kết

Ấn phẩm đạt - Thành công lớn

Máy in offset tờ rời - offset cuộn

Máy in cuồn 12 đơn vị

Hiline tốc độ in 45.000 tờ/giờ thực hiện chức năng in báo chí phát hành cho các tỉnh ĐBSCL.

2