English
 

Công nghệ nổi bật

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Logo liên kết

 
Ấn phẩm đạt - Thành công lớn

Hệ thống chế bản

Máy quét đa chiều chất lượng cao

Máy xuất film khổ lớn linh hoạt:

              - (30 x 120 cm)

              - (50 x 120 cm)

              - (82 x 120 cm)

a