English
 

Công nghệ nổi bật

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Logo liên kết

 
Ấn phẩm đạt - Thành công lớn

Hệ thống chế bản

Máy ghi kẽm trực tiếp CTP

( Computer to Plates) chất lượng cao với trame FM thế hệ mới độ phân giải 2400 dpi

b