English
 

Công nghệ nổi bật

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Logo liên kết

 
Ấn phẩm đạt - Thành công lớn

Thông tin hoạt động

Công bố thông tin bán vốn Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ

Thông báo bán cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ.

- Các tài liệu có liên quan, vui lòng truy cập theo đường link  https://www.dropbox.com/sh/lx9hibqo79n9g7z/AAAUZZ4BGuNRaH31WSE7o2kka?dl=0.

- Nội dung thông báo:

Trang 1.

Trang 2.

Hết.