English
 

Công nghệ nổi bật

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Logo liên kết

 
Ấn phẩm đạt - Thành công lớn

Sách các loại

  Sách các loại

     Với hệ thống thiết bị in sách hoàn chỉnh, công ty có khả năng in các loại sách giáo dục, sách nghiên cứu lý luận chính trị, sách pháp luật, ngoài ra còn in các loại sách phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và tham khảo ở các trường đại học, các loại sách tiếng dân tộc khơmer và các loại sách cao cấp khác.