English
 

Công nghệ nổi bật

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Logo liên kết

 
Ấn phẩm đạt - Thành công lớn

Danh hiệu đạt được

Huân chương Lao động

hạng Nhất, Nhì, Ba

Huân chương AHLĐ hạng Nhất.

Cup vàng Văn hóa Doanh nghiệp

Cúp vàng

sản phẩm uy tín chất lượng năm 2006.

Cúp vàng

sản phẩm uy tín chất lượng năm 2009.

 

1. Huân chương Lao động hạng Nhất - Quyết định số 366 KT/CT ngày 17/5/2001.

2. Huân chương Lao động hạng Nhì - Quyết định số 1030 KT/CT ngày 16/10/1996.

3. Huân chương Lao động hạng Ba - Quyết định số 538 KT/HĐNN ngày 30/9/1984.

4. Huân chương Lao động hạng Ba - Quyết định số 23 KT/HĐNN ngày 31/8/1987.

5. Cúp vàng "Doanh nghiệp phát triển bền vững" sau 2 năm Việt Nam gia nhập WTO

của Bộ Công thương Quyết định số 6856/QĐ-BCT ngày 29/12/2008).

6. "Cúp vàng ISO" (lần thứ V) do Bộ Công thương trao tặng.

7. "Quả cầu vàng 2008" do Bộ Công thương, Bộ KH và ĐT, Bộ VH - TT và DL, VCCI trao tặng.

8. Sao vàng Đất Việt (2011 - 2013)