English
 

Công nghệ nổi bật

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Logo liên kết

 
Ấn phẩm đạt - Thành công lớn

Mục tiêu chất lượng

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2016

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Chính sách chất lượng của Công ty được thể hiện bằng Phương châm: Bốn "T"

    1. TÂM: hết lòng phục vụ khách hàng

    2. TÍN: chất lượng - giá cả

    3. TÀI: sức mạnh nguồn lực

    4. THỜI GIAN: thước đo về năng lực

 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 

    1. Doanh thu đạt 100% so với kế hoạch năm 2016.

    2. Lợi nhuận đạt 100% so với kế hoạch năm 2016.

    3. Tỷ lệ % giá trị sản phẩm hỏng không phù hợp/Doanh thu ≤ 0,06%.

    4. Tỷ lệ giao hàng trễ  ≤ 0,3% trên tổng số hợp đồng.

    5. Khiếu nại của khách hàng  ≤ 0,3% trên tổng số hợp đồng.

    6. Phấn đấu đạt 100% định mức vật tư và chi phí đã khoán trong năm 2016.

    7. Phấn đấu đạt mức tiết kiệm điện năng tiêu thụ theo kế hoạch đề ra.

CAM KẾT THỰC HIỆN

    1. Đổi mới công nghệ, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm, sản xuất ra những sản phẩm đạt chất lượng cao với giá cả phù hợp để nâng cao uy tín của Công ty.

    2. Có chính sách thu hút nhân tài, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm nâng cao tay nghề, kỹ năng nghiệp vụ cho CB. CNV trong Công ty.

    3. Thực hiện đúng hợp đồng đã ký, luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng, có biện pháp khắc phục kịp thời và đề ra những giải pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

    4. Đảm bảo thực hiện đúng cam kết về: chất lượng, giá cả, thời gian giao hàng và cung cách phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

    5. Thực hiện liên tục và không ngừng cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.