English
 

Công nghệ nổi bật

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Logo liên kết

 
Ấn phẩm đạt - Thành công lớn

Hệ thống chế bản

Máy ghi kẽm trực tiếp CTP
( Computer to Plates) chất lượng cao với trame FM thế hệ mới độ phân giải 2400 dpi
Máy quét đa chiều chất lượng cao
Máy xuất film khổ lớn linh hoạt: